сряда, 29 февруари 2012 г.

Олигарсите "отстреляха" Тома Белев

Публикувам една статия от БИВОЛ, която казва много малко, дори бих казал само едно нещо - "В България, ако си вършиш работата, те уволняват, но ако слугуваш на олигархията, те повишават". Туй то.

Да обърна внимание и на още едно нещо: тези нарушения, за които пишат служителите на Дирекция Природен Парк Витоша, са доста съществени. Представете си каква наглост имат управляващите, след като си позволяват да сменят правилата в движение, след като е отпечатана обявата за конкурса във вестниците. Първоначално изискванията към кандидатите са били по-високи и изведнъж, тъй като техният кандидат не може да ги покрие, хоп-троп, сменят ги. Това е безочлива наглост!!!

от Биволъ Понеделник, 27 Февруари 2012 10:21

Както Биволъ прогнозира преди време, олигархията отстрани директора на парк "Витоша" - Тома Белев чрез нагласен конкурс.

Белев e един от най-ярките противници на безразборното унищожаване на българската природа и се противопоставяше на плановете на Цеко Минев и компания да бетонират планината.

С този ход сегашните управляващи надминаха дори и Тройната коалиция в обслужването на хищниците, взели на мушка българската природа, за да извлекат от нея бързи и престъпни печалби.

Служителите на Парк Витоша изпратиха до медиите следната позиция за отстраняването на Тома Белев:

ДО:
Председателя на Народното Събрание
Министър Председателя на Република България
Президента на Република България
Министъра на Земеделието и Храните
Изпълнителния Директор на ИАГ
Средствата за масова информация

Дата: 24. 02. 2012

ПОЗИЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДПП ВИТОША 
ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА И ИЗБОРА НА НОВ ДИРЕКТОР НА ДПП ВИТОША

Ние, служителите на Дирекция на Природен парк Витоша с настоящото писмо изразяваме своето несъгласие и възмущение от крайния резултат от проведения от Изпълнителната Агенция по Горите конкурс за избор на Директор на ДПП Витоша.

Заставаме изцяло в защита на настоящия Директор инж. Тома Белев, доказал през годините своя професионализъм, компетентнност и умения да ръководи най-стария и сложен за управление парк на Балканите. Природен парк Витоша е най-посещатаваната защитена територия в България и важна част от живота и здравето на жителите на София, Перник и прилежащите населени места. Планината Витоша е обект на огромни икономически интереси, които изцяло противоречат на целите и режимите на Плана за управление на Природния парк. Инж. Тома Белев във всеки един момент отстоява интересите на защитената територия, което показва неговата всеотдайност в работата в полза на обществото и на българската природа! Считаме за абсолютно нелогично и необосновано ИАГ да се лиши от такъв опитен професионалист, доказал своите умения през годините.

Едно от ценните качества на Тома Белев е способността му ефективно да организира капацитета на служителите на Дирекцията на парка в разработването и управлението на Европейски проекти. С тях се осигурява външно финансиране от донори и програми за реализиране на неотложните дейности, заложени в Плана за Управление на ПП Витоша. Тъй като държавният бюджет на Дирекцията е крайно недостатъчен за изпълнение на поставените цели, умението на ръководителя в тази насока е безценно!!! Средствата от външно финансиране за последните три години надвишават над 15 пъти годишния бюджет на парка.

Да припомним, че след многобройни проверки от страна на АДФИ, МЗХ, Дирекция вътрешен одит на ИАГ, направени през 2011 г., се доказа, че средствата от бюджета, от външни донори и друго финансиране са използвани законосъобразно и изцяло по предназначение и НЕ СА УСТАНОВЕНИ НИКАКВИ НАРУШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ДИРЕКЦИЯТА!!!!! С това се доказва абсолютното спазване на българското законодателство и прозрачността в работата на дирекцията!!!!!

За съжаление, през годините, в медийното пространство системно се опетнява репутацията на Тома Белев и Парк Витоша и нито една институция не изрази открито подкрепа към него.

За съжаление у нас остава впечатлението, че изборът на комисията е бил предопределен от острата медийна атака на личностна основа срещу инж. Белев и от засилените икономически интереси за застрояване на парка през последните години. Опасяваме се, че тези инвестиционни намерения, които застрашават планината и на които активно се противопоставя Тома Белев станаха причина за неговото отстраняване.

Считаме, че изходът от конкурса е оценка и за нашата работа и ние чувстваме, че тя не е обкетивна. Изразяваме острото си неодобрение от факта, че ПП Витоша стана жертва на необоснована критика и откровена война. Изразявайки личната си позиция по този въпрос, ние не искаме да бъдем обвинявани в пристрастност, тъй като не защитаваме директор, а браним репутацията на една цяла Институция.

Напомняме на отговорните институции, че процедурата по избор на директор беше опорочена. Тя беше проведена при сериозно нарушение на първоначално обявените изисквания към кандидатите в официално публикуваната заповед, с което условията на конкурса бяха променени в хода на избора. Така остава впечатлението, че процедурата по избор на директор е променена тендециозно с цел обслужване на определени интереси, поради което настояваме тя да бъде отменена поради липса на законосъобразност.

Ние не приемаме подобно отношение, уронващо престижа на институцията и нейните служители.


ДО:
Председателя на Народното Събрание
Министър- Председателя на Република България
Президента на Република България
Министъра на Земеделието
Изпълнителния Директор на ИАГ
Средствата за масова информация

КОПИЕ:
Дирекция на Природен парк Витоша

27.02.2012 г.
София

ПОЗИЦИЯ
на „УРСИТ" ООД и Асоциация за Геопространствена Информация в Югоизточна Европа.
AGISEE

Относно: ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ДПП „ВИТОША"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Обезпокоени сме от изложеното в Позицията на служителите на ДПП „Витоша" относно процедурата и избора на нов директор на ДПП „Витоша", разпространена на 24.02.2012 г.

Ние с тревога се запознахме с опасенията на служителите и на обществеността за наличието на явни несъвършенства и неправомерни етапи в провеждането на процедурата за избор на нов директор на ДПП „Витоша". Считаме, че отстраняването на г-н Тома Белев от поста на директор на институцията, освен загуба на управленски капацитет за ДПП „Витоша", би донесла и голям ущърб на усилията по опазване на Защитените територии в България, поради знаковото и лидерско място на Природен Парк Витоша в историята и практиката на националните политики по устойчиво управление и опазване на природните територии.

Ние, от УРСИТ ООД и AGISEE, изразяваме нашата ПОЛОЖИТЕЛНА оценка на работа по Европейски проекти с ДПП „Витоша" под ръководството на нейния директор инж. Тома Белев. Подкрепяме и защитаваме мнението за високите професионализъм и управленчески качества на инж. Тома Белев. По време на нашите съвместни начинания, включително работните обсъждания, г-н Белев ръководеше дейността на колектива с пълна ПРОЗРАЧНОСТ, поощряваше работата на младите служители, настояваше и работеше за повишаване на тяхната квалификация, като с това превърна ДПП „Витоша" в школа за млади специалисти.

В европейския проект "Мрежа от най-добрите практики за инфраструктура за пространствени данни (ИПД) в природозащитата: Nature-SDIplus", код на проекта N. ECP-2007-GEO-317007 финансиран по програмата eContent+ на Европейската комисия, по който ДПП Витоша беше партньор на УРСИТ ООД , Т. Белев участваше като ръководител на институцията, но допринесе значително и със своето лично участие. Извънредно, включително и през почивните си дни, и без всякакво заплащане, г-н Белев даде голям принос в осъществяването на мероприятията, свързани с проекта – обучения, научни и практически семинари и конференции, за което беше високо оценен от международните партньори.

Със своята далновидност на професионалист и администратор, инж.Т Белев оцени значимостта на работата по приложението на Европейската Директива 2007/2/EC - "INSPIRE" и включи служителите на ДПП"Витоша" в разработките по тази европейска инициатива. По този начин служителите на ДПП „Витоша", заедно със служителите на ДПП "Странджа" (също партньор по проекта Nature-SDIplus), станаха едни от малкото подготвени за реална и практическа дейност специалисти по прилагането на директивата INSPIRE в управлението на защитените територии.

По време на съвместната ни работа се уверихме, че със своята висока компетентност в областта на Опазване на околната среда и защитените територии и в качеството си на дългогодишен председател на Асоцияцията на Парковете в България, той подпомага развитието и утвърждаването и на мрежата от Природни паркове в България и на Балканите.

Г-н Белев е известен с високия си професионализъм и сред членовете на международната Асоциация за Геоинформация за Югоизточна Европа - AGISEE.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Ние, служителите от УРСИТ ООД и президента на асоциация AGISEE, изразяваме своята висока оценка за професионализма и управленския капацитет, демонстрирани от инж.Тома Белев по време на съвместните ни проектни дейности.
Настояваме да бъде преразгледан начина, по който бе проведен конкурса за избор на директор на ДПП Витоша.
Настояваме мотивите на комисията и резултатите на отделните кандидати да бъдат оповестени публично, с което да се даде отговор на възникналите в обществеността съмнения за непрозрачност и възможност за манипулиране на процедурата.

С уважение:

Улрих БОЕС Райна Павлова
ДИРЕКТОР УРСИТ ООД
УРСИТ ООД
www.ursit.com

ПРЕЗИДЕНТ
Асоциация за Геопространствена Информация в Югоизточна Европа.
AGISEE
www.agisee.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар