сряда, 24 март 2010 г.

Колко са големи курортите в Австия?

Понеже само ни се обяснява колко са големи курортите в Австия, аз искам да ви обърна внимание на няколко обстоятелства:

На първо място, ако си спомняте уроците по география, ще знаете, че родината ни е равнинана, а не планинска държава. Това е показател, сравняващ процентно каква част от територията е планина, низина, равнинина и тн. Е, фактите са следните:

В зависимост от надморската височина територията на страната ни се поделя на пет хипсометрични пояси, като всеки от тях има свои характерни белези:

# Низинен /0-200 м.н.в./, който заема 31,5% от територията на страната. Обхваща части от Дунавската равнина, Горнотракийската низина, Бургаската низина, крайбрежната черноморска ивица и др.

# Равнинно-хълмист /200-600 м.н.в./, който заема най-голямата част от територията на страната - 41% и обхваща части от Дунавската равнина, Задбалканските полета /Карловско, Казанлъшко, Твърдишко и др/, част от котловинните полета на р.Струма /Благоевградско, Симитлийско/, част от земите на Източното Средногорие, средното поречие на р.Тунджа и др.

# Нископланински /600-1000м.н.в./, който заема 15,2% от територията. В него са включват сравнително високата част на Предбалкана, значителна част от Стара планина, Средногорието, планините в Крайщето, Рила, Пирин и др.

# Среднопланински /1000 - 1600м.н.в./, заемащ 9,8% от територията на страната. В него се включват части от най-високата част на Предбалкана, значителна част от Стара планина, средно-планинския релеф на Средногорието и др.

# Високопланински /над 1600м.н.в./, заемащ само 2,5% от територията. В него се включват най-високите части на планините в България.
Източник: http://www.zapiski.info/view.php?id=589

Следователно 2/3 (72,5%) от територията на страната се отнасят към ниския и равнинно-хълмист релеф. Средната надморска височина на страната е 472 м. Като цяло тя намалява от юг на север и от запад на изток.

А териоторията, подходяща за ски зони е само някакви си 2,5 % от територията (Високопланинските части). Еми за какво срвнение с Австрия може да иде реч? Направо недоумявам.

Ами вижте Австрия:
2/3 или 66% от територията на страната е с планински релеф. Средната надморска височина на страната е около 900м /у нас е 472м./. Изцяло попада под влиянието на умерено континенталния и планинския климат. Т.е. има доста благоприятни условия за ски-туризъм - релеф, надморска височина, климат, интелитентна държавна политика, водена от НЕалчни политици.

Понеже се спекулира и за природните резервати ето и малко статистика за защитените територии в България и в някои алпийски страни:

Швейцария - 28.8% от територията
Австрия - 36.4% от територията
България - 10.1% от територията

Ето и източника на статистиката, да не кажете, че си измислям: http://earthtrends.wri.org/country_profiles/index.php?theme=7

Така че, моля, повече сравнения с Австрия да не се правят.

Има и друго: Не оставяйте с погрешното впечатлението от снимките от ски ваканции в Австрия, че там "всичко е лифтове", напротив, там като излезеш на върха на някой курорт, виждаш десет планини с размерите на Рила, в които има дива природа и пасища за крави, нищо повече. И не, това няма нищо общо с наличието на 'хеликоптери' и ' модерна спасителна служба.
Така че лъжите на "Витоша ски" са прозаични, но истината е, че на никой не му се занимава да решава този проблем, никой няма визия как трябва да се случат нещата, всичко е комерс и бързи пари, вкл. в случая с Витоша...

Няма коментари:

Публикуване на коментар