сряда, 4 март 2009 г.

Витоша ски – поредната офшорка

Общи данни

„Витоша ски Акционерно Дружество

транслитерация: Vitosha ski

ЕИК: 175230799

Адрес: ул. „Любен Каравелов” № 4

Предмет на дейност: изграждане и експлоатация на туристически и спортни обекти, хотелиерство, както и инвестиране в такива, организиране на турнири в страната и чужбина, извършване на услуги съпътстващи спорта и туризма, благоузтройство и изграждане на инфраструктора за туризъм и спорт, туроператарска дейност, специализиран транспорт свързан с осъществяването на горните видове дейности, както и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.

Представители:

Костадин Костадинов (топлата връзка със София ленд, където е бил член на колективен орган на управление и Ферайнигте Бергбанен-България ЕООД, които пък бяха предишния собственик на лифтовете Витошко лале 1 и 2)

Георги Бобев, (по-известен като заместник председател на Българска федерация Ски, така че няма място да се говори, че федерацията е едно независимо тяло, защитаващо интересите на ски спорта.)

Петър Петров (топлата връзка с Юлен АД - член на съвета на директорите),

Размер на капитала: 5 255 000 лв.

По досието на "Витоша ски" в Търговския регистър има вписан Залог на търговско предприятие. Заложен кредитор е "Първа инвестиционна банка" АД, като обезпечения на залога са вписани двата лифта на Лале (Академика 1 и 2), 6 бунгала, снегоотъпкващи машини, инсталация за изкуствен сняг, будка за охрана и др на обща балансова стойност 815 532 (валутата не е посочена). Залогът е от дата - 05.11.2007. Размер: 500 000 евро.

Интересно е да се отбележи, че в Годишния финансов отчет за 2007 на Витоша ски, като основен доставчик на дружеството е посочено Перлаинвест ООД, където съсобственик е Цеко Минев.


Собственици на Витоша ски са:

Еллора мениджмънт лимитед” (Британски Вирджински острови) – името се среща изписано и като „Елора”.

„Алеко спорт 99” АД (управлявано от същите лица като Витоша ски и притежавано също от Еллора мениджмънт).

Няма коментари:

Публикуване на коментар